"VULNERABLE GROUPS BENEFIT FROM THE BEARABLE LIGHTNESS OF PHOTOGRAPHY"

HILDE BRAET: Article in: CULTUREEL KAPITAAL LKCA.nl Read Here landeLijk Kennisinstituut CultuureduCatie en amAteurkunst, Utrecht

This article is based on: HILDE BRAET:"Instrumental Photography. The Use of the Medium Photography to Stimulate Empowerment" 

DEPTH of FIELD (Leiden University Press) volume 5 nr.1 (december 2014) JOURNAL DEPTH OF FIELD

BReeDBeeLD helpt mediamakers om mediaproducten te maken die de diversiteit in de samenleving weer-spiegelen.

Tijdens de e-learning sta je stil bij je eigen kijk op beperking en diversi teit en krijg je inzicht in de invloed van je blik op je mediaproduct. Via inhoud, animatiefilmpjes, oefenin gen, voorbeelden uit de media en getuigenissen van mediamakers en ervaringsdeskundigen, krijg je con crete tips om meer realistische, correcte en niet-stereotype beeldvor ming van mensen met een beper king te realiseren.

MORE INFO

 

Emancipatorisch fotograferen van mensen met een beperking = bijdrage van Hilde BRAET

READ HERE


 

 

CHARLEROI MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE - HILDE BRAET
le regard photographique sur la femme par des femmes photographes

Book "The Power of a PHOTO"

  About the book:
The power of a photo is told, illustrated and based on experiences in projects. From this practice arose the need for a theoretical basis. What works and how does it work? This book arose at the intersection of theory and practice. Doers as well as thinkers will find their liking about photography as a means of empowerment of people. It tells about the experiences of Hilde Braet and it also cites examples of artists who explored this field or built up and their practice with the medium. Photography as a powerful medium in the development of man and society, photography as an independent and sharp image-instrument, photography as photography, that's what it's all about. Read also the review on:  STAALKAART

Hilde Braet is WINNER with her master-thesis "Aspects of ethical photography. Research into the possibilities of the medium photography to contribute to emancipatory processes, empowerment and well-being" of the prestigious Max van der Kamp � scriptieprijs 2011.
'De bijzondere combinatie van empowerment, ethiek, kunsteducatie en fotografie kan het veld zeker anders laten nadenken...   Hilde Braet is fotograaf en volgde de master Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In haar scriptie 'Aspecten van ethische fotografie' analyseert ze verschillende classificatiesystemen voor fotografie, en stelt ze vast dat Instrumentele Fotografie thuishoort bij de 'ethisch evaluerende fotografie'. Deze categorie diept ze verder uit via feministische en postkoloniale theorie�n. Ook voerde ze twee casestudies uit. Ze concludeert dat ethische fotografie kan worden ingezet voor emancipatie, socialisatie en educatie.
We citeren de jury: �De keuze voor fotografie is origineel, en de relatie met empowerment en ethiek is maatschappelijk heel relevant. De scriptie is helder geschreven, en de gekozen voorbeelden zijn niet beperkt tot fotografie.

Hiermee laat Hilde Braet zien dat het thema heel goed vertaald kan worden naar andere terreinen."

More info: www.cultuurnetwerk.nl/scriptieprijs

Look also at : Added video

Still for sale at Maklu-Garant: MORE INFO

UNBARED: Book

 The hidden stories behind secret, anonymous erotic pictures of last century until now will be "uncovered" for you. No gaudy, artificial art but authentic testimonies of an era, where everyone was still thinking about if the precious click was worth the effort to preserve ... for example for you. A second part consists of the beauties that graced in the 90 the erotic magazine Flirt.

With the support of IMD (Institution Moral Services, deMens.nu) East Flanders.
Still for sale at ASP-Academic & Scientific Publishers: MORE INFO
 

Photobook

READ ALSO