"KWETSBARE GROEPEN HEBBEN BAAT BIJ DE DRAAGLIJKE LICHTHEID VAN DE FOTOGRAFIE"

HILDE BRAET: Artikel in: CULTUREEL KAPITAAL LKCA.nl    Lees HIER landeLijk Kennisinstituut CultuureduCatie en amAteurkunst, Utrecht

Dit artikel is gebaseerd op: HILDE BRAET:"Instrumental Photography. The Use of the Medium Photography to Stimulate Empowerment" 

DEPTH of FIELD (Leiden University Press) volume 5 nr.1 (december 2014) JOURNAL DEPTH OF FIELD

BReeDBeeLD helpt mediamakers om mediaproducten te maken die de diversiteit in de samenleving weer spiegelen.

Tijdens de e-learning sta je stil bij je eigen kijk op beperking en diversiteit en krijg je inzicht in de invloed van je blik op je mediaproduct. Via in houd, animatiefilmpjes, oefeningen, voorbeelden uit de media en getuige nissen van mediamakers en ervarings deskundigen, krijg je concrete tips om meer realistische, correcte en niet-stereotype beeldvorming van mensen met een beperking te realise ren.

MEER INFO


Emancipatorisch fotograferen van mensen met een beperking = bijdra-ge van Hilde BRAET

LEES HIER


 

 

CHARLEROI MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE - HILDE BRAET
le regard photographique sur la femme par des femmes photographes

Boek "De Kracht van een FOTO"

 

Over het boek:

De kracht van een foto gaat uit van ervaringen in projecten die geïllustreerd worden verteld. Vanuit deze praktijk rees de behoefte het geheel ook theoretisch te onderbouwen. Wat werkt er en hoe werkt het? Op de snijlijn van praktijk en theorie ontstond dit boek. Zowel doeners als denkers vinden er hun gading in over fotografie als middel voor de weerbaarheid van mensen. Het vertelt over de ervaringen van Hilde Braet en haalt ook voorbeelden aan van artiesten die met het medium dit veld verkenden of er hun praktijk mee uitbouwden.

Fotografie als krachtig medium in de ontwikkeling van mens en samenleving, fotografie als onafhankelijk en scherp beeldinstrument, fotografie als fotografie, daar gaat het over. Lees ook recentie in STAALKAART


Hilde Braet is met haar master-thesis "Aspecten van ethische fotografie. Onderzoek naar de mogelijkheden van het medium fotografie om een bijdrage te leveren aan emancipatorische processen, weerbaarheid en welbevinden" WINNAAR van de prestigieuze Max van der Kamp � scriptieprijs 2011.


'De bijzondere combinatie van empowerment, ethiek, kunsteducatie en fotografie kan het veld zeker anders laten nadenken...
Hilde Braet is fotograaf en volgde de master Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In haar scriptie 'Aspecten van ethische fotografie' analyseert ze verschillende classificatiesystemen voor fotografie, en stelt ze vast dat Instrumentele Fotografie thuishoort bij de 'ethisch evaluerende fotografie'. Deze categorie diept ze verder uit via feministische en postkoloniale theorie�n. Ook voerde ze twee casestudies uit. Ze concludeert dat ethische fotografie kan worden ingezet voor emancipatie, socialisatie en educatie.
We citeren de jury: �De keuze voor fotografie is origineel, en de relatie met empowerment en ethiek is maatschappelijk heel relevant. De scriptie is helder geschreven, en de gekozen voorbeelden zijn niet beperkt tot fotografie.
Hiermee laat Hilde Braet zien dat het thema heel goed vertaald kan worden naar andere terreinen."


Nog te koop bij Maklu-Garant: MEER INFO

ONTBLOOT: Boek

 De verborgen verhalen achter geheime, anonieme erotische foto's van vorige eeuw tot nu worden voor jou 'ontbloot'. Een Gentse priv�verzameling waar zelfs L.P.Boon zou van gaan likkebaarden. Geen opgesmukte, gezochte kunst maar wel authentieke getuigenissen van een tijdperk, waarin men nog nadacht of de kostbare klik wel de moeite waard was om te bewaren... voor jou bijvoorbeeld.

Een tweede luik bestaat uit het moois dat in de jaren 90 in het erotisch magazine Flirt prijkte.


Met steun van IMD (Instelling Morele Dienstverlening, geleding van deMens.nu) Oost-Vlaanderen
Nog te koop bij ASP-Academic & Scientific Publishers:
 

Fotoboek

LEES OOK