Architectuur - HARDCORE HERITAGE

RAAAF ( Rietveld Architecture-Art-Affordances) is een multidisciplinaire studio die opereert op de kruispunten van visuele kunst, architectuur en filosofie. Zij bieden ondermeer een eigenzinnig en radicaal antwoord op het discours rondom erfgoed. Bunker 599, Fort Werk aan ‘t Spoel (Culemborg, Nederland) en Deltawerk (Marknesse, Nederland) getuigen van deze Hardcore Heritage.

Deze fotoreeks kwam tot stand in 2019 in het kader van een samenwerking met de onderzoeksgroep arCsusLab KULeuven.

RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances) is a multidisciplinary studio, operating at the cross-roads of visual art, architecture and philosophy. It offers a radical and controversial answer on

the discourse of heritage. Bunker 599, Fort Werk aan ‘t Spoel (Culemborg, Nederland) and Deltawerk // (Marknesse, Nederland) witness of this Hardcore Heritage.

This photo series was created  in 2019 as part of a collaboration with the research group arCsusLab KULeuven.