Architectuur - HARDCORE HERITAGE

RAAAF ( Rietveld Architecture-Art-Affordances) is een multidisciplinaire studio die opereert op de kruispunten van visuele kunst, architectuur en filosofie. Zij bieden ondermeer een eigenzinnig en radicaal antwoord op het discours rondom erfgoed. Bunker 599, Fort Werk aan ‘t Spoel (Culemborg, Nederland) en Deltawerk (Marknesse, Nederland) getuigen van deze Hardcore Heritage.

RAAAF (Rietveld Architecture-Art-Affordances) is a multidisciplinary studio, operating at the cross-roads of visual art, architecture and philosophy. It offers a radical and controversial answer on

the discourse of heritage. Bunker 599, Fort Werk aan ‘t Spoel (Culemborg, Nederland) and Deltawerk // (Marknesse, Nederland) witness of this Hardcore Heritage.