STUDIUM
PUNCTUM

In ‘La Chambre Claire’, note sur la photographie’ (1980) ontwikkelt Roland Barthes (Frankrijk, 1915 – 1980) verschillende markante begrippen die de theorie van de fotografie blijvend beïnvloeden. Zo maakt hij ondermeer een onderscheid tussen ‘studium’ en ‘punctum’. Het studium ligt op het niveau van het bediscussiëerbare, van het begrijpen, van een discours over fotografie. Het punctum daarentegen is iets heel persoonlijks. Het is dat wat jou spontaan treft. Het bevindt zich op een emotioneel en psychologisch niveau. Bij het punctum ga je niet zoals bij het studium zelf op zoek naar betekenissen, je wordt getroffen door een element van de foto. Barthes houdt het punctum buiten het veld van het rationele en het discursieve. Het kan alleen in een korte flits tot je komen.

Deze dubbelheid maakt de fotografie nog zo veel interessanter. Rationaliteit en emotionaliteit worden verweven in een medium dat toch erg veel naar de realiteit verwijst. Geleefde werkelijkheid gebaseerd op doorleefde ervaring vormen een belangrijk aspect van mijn fotografische werkelijkheid. Samen met het bestuderen van fotografie in al zijn aspecten kom ik hier tot een studium/punctum benadering van het medium.

In "La Chambre Claire," note sur la photographie "(1980), Roland Barthes (France, 1915 - 1980) elaborates different striking concepts that still now influence the theory of photography. One of them is the distinction between "studium" and "punctum". The studium is at the level of the discussable, of the understanding, of a discourse on photography. The punctum, on the other hand, is something very personal. It is what affects you spontaneously. Here we are in an emotional and psychological level. You don't go looking for meanings but you are struck by an element of the photo. Barthes keeps the punctum out of the field of the rational and the discursive. It can only come to you in a short flash.

This duality makes photography so much more interesting. Rationality and emotionality are connected in a medium that refers quite a lot to the reality. Lived reality based on lived experience is an important aspect of my photographic reality. Together with scrutinizing the various aspect of photography I come to a stadium/punctum approach of photography. That is why I appoint part II of my website studium / punctum.
Nowadays, this technique that was used in the construction sector until the end of the twentieth century, has been replaced by CAD (Computer Aided Design) and printing techniques with plotters and large printer.

Hilde Braet, Master in visual culture