bootstrap template

Ik heb geen winkel, wel een kleine etalage.

Ik vernieuw ze elke maand om een ander aspect

te tonen van mijn fotografie aangepast aan

actuele gebeurtenissen.


I don’t have a shop, I just have a little show-room.

I change it every month to show another

aspect of my photography linked to

contemporary events. 

etalage
ETALAGESTUDIOS