Certificates


"Master in Gender en Diversiteit", UGent 2022

"Master in Cultuurwetenschappen (profiel: Beeldcultuur)", VUB 2010

Label Belgische Vakfotografie (architectuur, reportage, portret)" 1996,1999 en 2001

"QEP-label, ‘Qualified European Photographer’", 2000

"Getuigschrift HSO, afdeling Kunstfotografie", Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent 1989

"Industrieel Ingenieur Tropische Landbouw", Rijksinstituut voor Landbouwindustrieën, Gent 1978

Certificates


"Master in Gender and Diversity", UGent 2022

"Master in Cultural Sciences (profile: Visual Culture)", VUB 2010

Label Belgian Professional Photography" (architecture, reportage, portrait)" 1996,1999 en 2001

"QEP-label, ‘Qualified European Photographer’", 2000

"Certificate in Arts", department of Photographic Arts, Royal Academy of Arts, Ghent 1989

"Degree in Industrial Agricultural Engineering", Superior School of Agricultural Industries, Ghent 1978