Certificaten

"Master in Cultuurwetenschappen (profiel: Beeldcultuur)", VUB 2010

Label Belgische Vakfotografie (architectuur, reportage, portret)" 1996,1999 en 2001

"QEP-label, ‘Qualified European Photographer’", 2000

"CGetuigschrift HSO, afdeling Kunstfotografie", Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent 1989

"Industrieel Ingenieur Tropische Landbouw", Rijksinstituut voor Landbouwindustrieën, Gent 1978

Certificates

"Master in Cultural Sciences (profile: Visual Culture)", VUB 2010

Label Belgian Professional Photography" (architecture, reportage, portrait)" 1996,1999 en 2001

"QEP-label, ‘Qualified European Photographer’", 2000

"Certificate in Arts", department of Photographic Arts, Royal Academy of Arts, Ghent 1989

"Degree in Industrial Agricultural Engineering", Superior School of Agricultural Industries, Ghent 1978