arCsus

Het arCsus Lab van prof.dr.arch. Marc Dujardin (KU Leuven - Faculteit Architectuur Campus Sint Lucas Gent) verkent en onderzoekt de relatie tussen architectuur en duurzaamheid vanuit het perspectief van cultuur en samenleving. Het arCsus Lab stuurt twee verweven en synergetische onderzoeksthema's aan vanuit het werk- en denkkader, gevoerd vanuit de ‘beeldende’ vaardigheden van de ontwerper:

1. ‘Studies van vermogende beperking & ontwerpen voor multi-sensorialiteit vanuit het perspectief van interculturaliteit’


Wanneer architectuur benaderd wordt als een ‘mensgericht’ ontwerpparadigma, spreekt men gewoonlijk van ‘Universal Design’ of ‘Inclusive Design’ (ontwerpen voor inclusie). Ik geef de voorkeur aan de term 'Multi-Sensorial' design (multi-sensoriëel ontwerpen). Onder de paraplu van ‘Social Sustainability’ (sociale duurzaamheid) kunnen de beoogde onderzoeksresultaten mogelijks een meer kritische licht werpen op de maatschappelijke rol van architectuur vanuit het oogpunt van gebruikersoriëntatie in context. In essentie gaat het hier eerder over het triggeren van een meer empathische en mensgerichte ‘ontwerpattitude’, dan wel het ontwerpen van een ander soort architectuur. Inclusief ontwerpen is op zijn best ‘Opvallend Onopvallend’. (Marc Dujardin, 2002). Als het op een geïntegreerde manier wordt benaderd binnen ontwerpend onderzoek moet het niet eens de aandacht trekken, maar is het wel essentieel voor elke vorm van goede architectuur.

2. ‘Architectuurantropologie’ & ontwerpen voor Cultuurruimtelijke Duurzaamheid ’


Wanneer de 'potentiële' dimensie van architectuur als medium van (ruimtelijke) communicatie en bemiddeling op het spel staat, wordt de rol en betekenis van cultuur als sleuteldimensie van duurzame ontwikkeling gewoonlijk 'Culturele Duurzaamheid' genoemd, de vierde pijler van het drieledige duurzaamheidsconcept (sociaal - economisch – ecologisch). Indien we Architectuur benaderen als een Cultuurpraxis en wordt algemeen aangeduid als 'Architectural Anthropology'.

Maar bovenal wil arCsus jonge ontwerpers triggeren, uitdagen, inspirerenen bekwamen om hun ontwerpstrategieën, interventies en uitspraken te ontwikkelen vanuit verschillende toegangspunten, conceptuele kaders, perspectieven en wijzen van communicatie, representatie en media. Zodoende zal de ontwerper haar/zijn gepersonaliseerde vaardigheden ontwikkelen om architectuur in de breedste zin van het woord en de schaal van interventie te benaderen als een ‘culturele praktijk’. Om vorm te geven aan wat de Faculteit Architectuur van de KU Leuven beoogt met ‘Academic Design Office’ (Academisch Ontwerp Bureau -AOB), werkt arCsus Lab nauw samen met het Amsterdamse architectuurbureau RAAAF (Rietveld Architecture - Art - AFfordances). De synergie en chemie tussen het academische onderzoek van Marc Dujardin vanuit het perspectief van Architectuurantropologie en RAAAF's innovatieve onderzoekgerichte ontwerppraktijk draait rond het gedeelde thema getiteld:

DIVERSITEIT, LEEGSTAND, HANDELINGSMOGELIJKHEDEN & RADICAAL ERFGOED:


Eén of een combinatie van internationale gerenommeerde theoretische beschouwingen en ontwerpstrategieën, geïnitieerd door de academische promotor in nauwe samenwerking met RAAAF, kan de student aanspreken en inspireren om haar/zijn ontwerpstrategieën, hulpmiddelen en referentiekaders op te schalen en architectuur als een cultuurpraxis te bedrijven . Hierdoor zal de academische promotor gemakkelijker kunnen begrijpen wat voor soort ontwerper ze reeds zijn of willen worden, hoe ze hun persoonlijke ‘ontwerphandtekening’ kunnen ontwikkelen waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen om hun rol als ontwerpers van de toekomst te spelen. Hieronder een lijst van onderzoekgerichte architecturale praktijken en selectie van ontwerpstrategieën waarmee een interessant doedenk referentiekader wordt opgebouwd binnen de ontwerpstudio’s.English                                                                                   website