Publicaties

 • "Mijn voorkeur gaat uit naar mensen die niet beantwoorden aan de maatschappelijke normen", Rauw (Sociale Fotografie Magazine), pp. 22-26, 2022.
 • 'LIJF-elijk ANDERS', Hilde Braet, Brussel ASP/VUBPRESS, 2022, ISBN 978-94-61-17261-7
 • "J'accuse - reflexies bij het werk van Albert Cambeen", in 'Los Capricios', Albert Cambeen en Alexander Vertenten, 2019.
 • "Buthan", in OUT nr. 4, 2018, pp, 24-26, interview en foto's Hilde Braet.
 • "European Photography enhanced by our diversity, focused by our humanity", Johan Swinnen, in PhotoEspaña 2016 Encuentros PHE, p.76-89, casestudie en foto's Hilde Braet.  
 • "Kwetsbare groepen hebben baat bij de draaglijke lichtheid van de fotografie', Utrecht LKCA.nl. (landeLijk Kennisinstituut CultuureduCatie en amAteurkunst), Cultureel Kapitaal LKCA.
 • 'Instrumental Photography. The Use of the Medium Photography to Stimulate Empowerment.', Leiden University Press, Depth of Field, volume 5, no 1, december 2014.
 • 'ONTBLOOT, vernaculaire erotische fotografie', Hilde Braet, Gent-Brussel 2012, Willemsfondsvzw-Academic and Scientific Publishers nv, ISBN 978-90-5718-197-9
 • 'De Kracht van een foto', Hilde Braet, Antwerpen-Apeldoorn,GARANT, 2012, ISBN 978-90-441-2938-0
 • 'Samengevat', poëzie Paul Wynants, fotografie Hilde Braet, 2011
 • ' De kracht van fotografie', in Cultuur +Educatie, nr. 32, jaargang 11, pp. 10-27, 2011.
 • 'Onderzoek naar cultuureducatie: theorie versus praktijk', in Cultuur & School, nr. 68, juni 2011
 • "METRO", 'Superscriptie: Foto's buigen ons beeld van de realiteit om', maandag 4 april 2011
 • "De Buren van de abdij. 800 jaar arm en rijk in de Machariuswijk", 2011
 • "Zelf(in)Beel", fotoboek, Vermeylenfonds 2010
 • "De Instrumentele fotografie van Hilde Braet", De Geus, pp. 32-35, november 2010
 • "De Buren van de abdij", 2009
 • "100 jaar Sint-Pietersinstituut - Gent 1908-2008", Dirk Musschoot, foto's Hilde Braet, 2008
 • Revue “La Fotografia Social”, nr 30 2006
 • "India News Flash 16", foto's eredoctoraat VUB aan Mrs. Sonia Ghandi, 2006
 • "Koken met Cookies", Handleiding voor het opzetten van een kunsteducatief erfgoedproject in secundaire scholen, VZW De Veerman, 2006
 • "Ondeugend lekker", Rodenbachstichting, 2005
 • "De Lichte Kamer", boek van Prof. Johan Swinnen met "80 foto's van karaktervolle Belgische fotografen", 2005
 • Erfgoed in de klas”, Cookies ‘Hallerbos: een kunsteducatief project rond erfgoed’, Antwerpen Apeldoorn 2005
 • "Eten op zijn Vlaams", kookboek met recepten van Louis Paul Boon, FVV, 2004
 • "Emancipatie bij personen met een verstandelijke handicap", W.I.V., 2003
 • " Herinneringen van Turken in Gent", 2002
 • Artikel over naaktfotografie: ‘Maxim’,2001
 • " Vlaggen en Wimpels", 2001
 • "De blik van de Yeti: over het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid", Michel Vandenbroeck, foto's Hilde Braet,1999
 • "Het vermoeden van een schepping", bibliofiele uitgave met tekst van Paul De Wispelare over het atelier van Karel Dierickx, 1995
 • "Vrouwen fotoboudoir", fotoboek, VUBpress 1993 

English version