how to build free website


Leo Baekeland Fototentoonstelling
Kerk Groot-Begijnhof

Gastfotograaf Olympe TITS
Curator Hilde BRAET
Voorstelling van de gastfotograaf door de curator tijdens de Vernissage op zaterdag 9 juni 2018 om 15.00 u 
Tijdens de Nocturne van donderdag 14 juni 2018 licht de curator het werk van de gastfotograaf en de laureaten toe.10 tot 24 juni 2018

Jan Roomsstraat St. Aamandsberg
zater- en zondagen van 10-12u en van 14-18u


Verbondenheid - Connectedness

Benny De Grove- Hilde Braet


OORLOG en VREDE in GENT
WAR and PEACE in GENT

Sint JACOBSKERK
periode Gentse Feesten 14 tot 22 juli 2018

Nelson Mandela ontvangt een ere-doctoraat


Tentoonstelling:

6/03/2018 - 23/03/2018

VOC R. MOUCHERON Frans Geldersstraat 21 Vilvoorde


OP ZOEK NAAR HET GELUK
SEARCHING FOR HAPPINESS

Reportage over het bruto nationaal geluk in Bhutan
Report on the gross national hapiness in Bhutan
Ronny Dierendonck - Hilde Braet