LILI

Intimiteit op latere leeftijd

Tegendraadse praktijken, ruimtes en representaties van vrouwen.

Multionderzoekers project onder leiding van prof. dr. Katrien Degraeve.

https://research.flw.ugent.be/nl/crcg

Negatieve denkbeelden en stereotypen overheersen wanneer het gaat om oudere vrouwen,seksualiteit en intimiteit. Er wordt algemeen vanuit gegaan dat ouder worden slecht is voor de seksuele beleving en aantrekkelijkheid vanvrouwen. De wijdverspreide negatieve vooronderstellingen over ouder worden en vrouwelijke seksualiteit zijn ook voelbaar inwetenschappelijk onderzoek, waar de seksualiteit van vrouwen boven de vijftig vaak buiten beschouwing wordt gelaten of louter via eenmedische lens bestudeerd. Er is nood aan een alternatief model voor de heersende negatieve interpretaties van wat ouder worden betekentvoor vrouwelijke seksualiteit. LiLI wil dit hiaat in het onderzoek opvullen door op zoek te gaan naarervaringen en visies die het potentieel hebben ons op een radicaal andere manier naar vrouwelijkheid, ouder worden en seksualiteit tedoen kijken. Een multidisciplinair team met expertise in antropologie, sociale geografie, cultuurwetenschappen en filosofiegaat op zoek naar alternatieve, ‘tegendraadse’ kennis van 50+ vrouwen uit diverse sociale posities om een radicaal nieuwe,affirmatieve theorie van de seksualiteit en intimiteit van 50+ vrouwen te ontwikkelen.


Later in life intimacy

Women's unruly practices, spaces and representations.

Multuresearch project prof.dr. Katrien De Graeve

https://research.flw.ugent.be/nl/crcg

Almost half a century ago, Simone de Beauvoir denounced what she called the‘conspiracy of silence’ in public and scholarly debates about women growing older. Little has changed since then. In spite of theexpanding number and proportion of older women in the population and the changing cultural norms regarding sexuality, older women arestill often overlooked in research, and their sexuality in particular is still a taboo. Older women are supposed to become asexual and whentheir sexuality is considered, it is interpreted within a medicalized and phallocentric framework that starts from young adult standards.So far, social sciences and humanities have failed to develop a viable alternative to this line of thinking. The proposed projectaims to rectify this significant gap in research and break the silence around older women and sex. A multi-disciplinary team ofscholars with expertise in anthropology, social geography, cultural studies and feminist philosophy will collaborate and tacklechallenging research questions in order to acquire a fundamentally new, affirmative understanding of women’s later life sexuality. Aradical multi-method ethnographic research methodology will be developed, (1) based on long-term participant observation in varioussettings and (2) with a specific focus on ‘unruly’ sexual strategies of older women across different social categories. Byuncovering counter-hegemonic knowledge of older women—knowledge that usually stays under the radar of academic attention—theproject has great potential to revolutionize how we look at women, old age, and sex. A shift in thinking is needed because the prevalentconceptualizations are blatantly oppressive for older women. Moreover, the project’s methodological-theoretical design thatbrings older women’s subversive sexual strategies to the forefront of research has also the potential to open the way for radicalchanges in feminist theorizations of intersectional power, sexual desire and ageing.